La Història

Extracte del llibre L’Excursionisme a Campdevànol 50 anys de Josep Mª Colomer i Fossas.

L’any 1959 un grup d’entusiastes amants de la muntanya, decideixen agrupar-se en una entitat excursionista a imatge de les que uns anys abans havien nascut ja en poblacions veïnes de la comarca, com Ripoll i Sant Joan de les Abadesses.

Iniciades les gestions i davant la dificultat de constituïr-se en una nova entitat pròpia, a causa de les traves per a la lliure associació degut a la situació política de la postguerra, no hi hagué més remei que formar una delegació d’algun club excursionista ja establert. Les primeres passes van estar dirigides al Centre Excursionista de Catalunya (CEC), però malauradament les gestions no van prosperar. La segona temptativa fou a la Unió Excursionista de Catalunya (UEC), qui escoltà, sospesà i acceptà la proposta.

Així, en una primera assemblea s’elegeix President i membres de Junta, que juntament amb els estatuts i altres requisits oportuns es presenta a la UEC, qui en Consell Central aprova la sol.licitud presentada. Posteriorment és tramitada la nostra incorporació a la Federació Espanyola de Muntanyisme, qui el 22 d’octubre del 1959 dóna el seu vist i plau i confirma el Sr. Albert Serra i Oferil com a President de la Delegació de Campdevànol de la UEC.

El primer estatge social fou en un dels petits locals annexos a la cafeteria, cedit per la Cooperativa “La Confiança”, traslladat més endavant en una altra ubicació, dins de la mateixa societat.

L’any 1963, davant de la dimissió de l’actual president, per raons personals, s’elegeix al Sr.Joan Graugés i Roma.

El 1969 es crea i incorpora a l’entitat, la Secció Sardanista, existent encara i de la que trobareu més història en el seu apartat.

En aquesta primera etapa la nostra associació treballà amb molt entusiasme i s’anaren creant diverses activitats, algunes de les quals encara perduren avui dia. Així, s’organitzen les marxes excursionistes, s’arrangen fonts, aplecs a la Font del Querol, Montgrony i es col.labora amb el de Sant Pere d’Aüira, la portada d’un pessebre al cim de Costa Pubilla, etc., etc., tot això conjuntament, sens dubte, amb nombroses sortides de muntanya.

Deu anys després d’aquella fundació, l’any 69, es planteja constituïr-nos com a entitat independent i pròpia. A l’efecte, es comencen els oportuns contactes i gestions, però les respotes són negatives en denegar-se qualsevol sol.licitud per a noves entitats per raons de duplicitat en una mateixa població. No obstant això, a base d’insistència i entreveient que la possibilitat arribava, el 6 de març del 1971 es pren l’acord en assemblea i a partir d’aquell moment s’inicien els preparatius per a la creació del GRUP EXCURSIONISTA CAMPDEVÀNOL.

Disolta la delegació de la UEC, confeccionats nous estatuts i elegida nova junta directiva, és tramitada la sol.licitud a la Federació Catalana de Muntayisme, qui, el 21 d’agost del 1972 l’autoritza i confirma al Sr. Xavier Moreta i Bartés com a president.

Un temps més tard i davant també de la dimissió del president, ocupa el càrrec novament el Sr. Joan Graugés, qui mor en tràgic accident l’any 1991, essent després elegit el Sr. Alfons Agüera i Càceres com a nou president.

La seu social continua en el mateix lloc fins el 1976, que és traslladada a una de les dependències del Cercle Campdevanolenc on encara hi roman avui.

El 1974 és formada i integrada la Secció d’Esquí, rutllant també fins el moment i de la que podeu veure igualment breu detall en el seu espai.

Si bé aquells anys com a UEC es caracteritzaren per l’entusiasme i empenta d’aquell grup d’excursionistes, que portaren al nostre grup a altes cotes d’activitats, en aquest període com a GEC no ha estat sinó l’afany de continuïtat i consolidació, en tot cas amb intent d’ampliació i millora, de l’anterior, amb el mateix esperit, voluntat i dedicació que la d’aquells que iniciaren el camí que ens ha portat a la perduració de l’associació que avui encara ens aplega.

La nostra entitat celebrà els seus 25 anys d’existència, l’any 1984 i vint-i-cinc anys més tard, el 50è Aniversari, commemorat el 2009.